Historie klubu

 

Pétanque se začal hrát v Nepomuku krátce po roce 2000.
Propagátorem této krásné hry byl Jirka Holec a na jeho popud se uskutečnilo vůbec první utkání, nebo spíše trénink, na pískové atletické dráze u školního hřiště. Tehdejšího prvního klání se zúčastnili Jirka Holec, Vladimír Hrončok st., Karel Baroch a ještě několik hráčů z Amateur pétanque clubu Mohelnice, kde se již pétanque hrál o pár let dříve. Pravidla jsme si tehdy přizpůsobili tak trochu podle sebe, ale to nebylo překážkou k tomu, aby nás nová hra nechytila. Hned po tomto prvním hraní jsme věděli, že se budeme scházet i nadále.
Tréninky u školního hřiště se staly pravidelnými a vzrostl i počet hráčů. Nehráli jsme jenom u školy, ale zůčastňovali jsme se turnajů v Mohelnici, Tojicích a později i v Zavlekově. Z iniciativy Pavla Jirana, tehdejšího nepomuckého starosty, se od roku 2004 pravidelně koná „Pohár města Nepomuku“ . První ročníky tohoto turnaje se konaly v Penzionu Zahrádka, ale od roku 2007 se už hraje na hřišti u sokolovny.
Ještě před založením našeho klubu se výše uvedených turnajů zůčastňovali Jirka Holec, Pavel Jiran, Prokop Jiran, Jana Barochová, Zdeněk Šimůnek, Karel Baroch, Marek Čoudek, Vladimír Hrončok st. a Láďa Hrončok ml. Vše ale probíhalo jaksi živelně a bez pravidelného setkávání hráčů a tudíž bez jakéhokoliv tréninku.
Vše se změnilo v únoru roku 2009. Tehdy jsme dostali nabídku stát se jedním z oddílů TJ Sokol Nepomuk. Nabídku jsme samozřejmě rádi přijali. Na počátku nás bylo v oddíle osm. Ze současných členů jsou to Jana Barochová, Pavel Jiran, Prokop Jiran, Zdeněk Šimůnek a Karel Baroch. I když jsme občas odehráli nějaký turnaj, byla naše činnost zpočátku velmi váhavá. Bylo nás totiž stále málo. Na jaře roku 2011 posílili naše řady Jarda Sedlák a  Aleš Veselý a brzy je následovali Ivana Barochová, Marek a Petr Čoudkovi, Markéta Duchoslavová, David Duchoslav, Karel Fiala, Vlasta Kovář, Pavel Kroupa a Standa Vaník, a co je potěšitelné, také dva žáci, Milan Černý a David Hrončok. V následujícím roce se členská základna opět rozrostla o Jiřinu Kotišovou, Janu Modlovou, Jirku Holce a Láďu Hrončoka.
V roce 2012 došlo k zásadní přestavbě stávajícího hřiště, které mělo pouze dvě dráhy, na kvalitnější hřiště mající šest drah. Za finanční podpory Hájský spolek o.s., hřiště zrekonstruovala firma Vavřík Stavby s.r.o. . Díky této rekonstrukci se mohla činnost oddílu dále zkvalitňovat a již jsme mohli začít zvát na naše turnaje přátele z okolních pétanque klubů.

Karel Baroch