Bodování

Hráči jsou hodnoceni takto:

  1. Na základě celkového pořadí v turnaji (poslední místo – 2 b., předposlední
    místo
    4b., zúčastní-li se turnaje např. 16 dvojic, každý z vítězné dvojice tedy bere 32 b.)
  2. Za každé vítězství v získá hráč 1 b. (vyhraje-li např 5 zápasů, bude mu připsáno 5 b.)
  3. Za celkové vítězství v turnaji obdrží hráč navíc 20 b. , za 2.místo v turnaji obdrží 15 b.,
    za 3.místo 10 b. a za 4.místo 5 b.
  4. Nejhorší výsledek série Tour se nezapočítává.

V následujícím turnaji již budou nasazovány dvojice podle získaných bodů
v prvním turnaji,
ve třetím turnaji podle získaných bodů v obou předcházejících turnajích, atd.

Dojde-li k situaci, že po posledním turnaji budou mít nejlepší hráči (oceněni budou tři nejlepší hráči) stejný počet bodů, dojde mezi nimi k rozhazování, tedy k zápasu na 11, nebo 13 bodů. Nebude-li některý z hráčů, kterých se bude rozhazování týkat, přítomen, bude považován za vítěze hráč, který přítomen bude.