Úvod

Hra pétanque má původ ve Francii, kde jde značně o rozšířenou zábavu. Tamní hustota pétanque hřišť je zřejmě stejná, ne-li vyšší, než fotbalových hřišť v Čechách. Oproti jiným sportům je pétanque velmi nenáročný, a to nejen na fyzickou kondici. Může ho hrát skutečně každý. Hřiště ve Francii slouží nejen jako sportoviště,
ale především jako místa setkávání. Velmi často jde o parčíky v centrech obcí.

Hra je důvodem i příležitostí pro setkání a poklábosení se sousedy, navazování
a posilování mezilidských vztahů.
Hřiště máme před nepomuckou Sokolovnou. Zahrát si můžete kdykoliv, nic to nestojí
a přístup je volný pro všechny.

Nebojte se a přijďte si to taky vyzkoušet.

Pravidelné tréninky pétanque klubu jsou každé úterý v podvečer.

Přijďte mezi nás!